Sopsortering

Hushållsavfall / Matavfall

Hushållsavfall och matavfall skall slängas i de nergrävda behållarna som ligger nära miljöhusen Västgötavägen 17A och Lertäktsvägen 4C.
Påsar för matavfall kommer att finnas i miljöhusen.
Låsen till behållarna öppnas med lägenhetsnyckeln.
Sorteringsguide för matavfall finns att ladda hem här

Miljöhus

På området finns två stycken miljöhus (Västgötavägen 15 och Lertäktsvägen 4). Nedan följer en instruktion om hur återvinningssoporna skall sorteras. Var noga med att lägga rätt sopor i rätt kärl.

Trädgårdsavfal

För trädgårdsavfall finns det en komposthög uppe vid kolonilotterna där man kan slänga sitt kompostavfall.Observera att endast komposterbart avfall får slängas i komposthö gen och inget annat.

Tips & Råd

Förpackningarna ska vara tomma, rengjorda och torra. Vik ihop, platta till kartonger, mjölkoch juice förpackningar. Om en förpackning består av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dessa åt. Om det inte går, lämna förpackningen i behållaren för det material som mer än 50% av förpackningen består av. Låt locket sitta kvar om förpackningen inte går att rengöra (t ex kaviar- och tandkrämstuber). Sortera dina rena och torra förpackningar först när du står vid miljöhuset så kan du förvara dem tillsammans i lägenheten eller, ännu bättre, ta för vana att alltid ta med dig den tomma schampoflaskan, mjölkpaketet när du går ut så slipper du samla det i lägenheten.

Sortera rätt

Färgat glas

Obs! Dricksglas, keramik, porslin, spegelglas och liknande ska inte lämnas i denna
återvinningsbehållare. De lämnas på den kommunala återvinningscentralen.
Flaskor och burkar av färgat glas.
Ta av lock och kapsyler och lägg dem i metall eller plaståtervinningen.

Ofärgat glas

Obs! Dricksglas, keramik, porslin, spegelglas och liknande ska inte lämnas i denna
återvinningsbehållare. De lämnas på den kommunala återvinningscentralen.
Flaskor och burkar av ofärgat glas.
Ta av lock och kapsyler och lägg dem i metall eller plaståtervinningen.

Plastförpackningar

Obs! Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och liknande ska inte lämnas i denna
återvinningsbehållare. De lämnas på den kommunala återvinningscentralen.
Ketchups-flaskor, schampoflaskor, plastburkar, plastdunkar, frigolit, plastlock och ren mjukplast.Handtag, lock och andra detaljer som inte är av plast skall om möjligt tas bort.

Pappersförpackningar

Obs! Tidningar, broschyrer, kuvert, reklamblad lägger du i tidningsåtervinningen.
Pappersförpackningar som till minst hälften består av papper, till exempel pastakartonger,
mjölpåsar, flingpaket, mjölk- och juice-paket, papperskassar, äggkartonger, vällingpaket,
vinkartonger, tvättmedelspaket, omslagspapper.

Metallförpackningar

Obs! Burkar med färgrester, lim och lösningsmedel, metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor
och annat som inte är förpackningar lämnas på den kommunala återvinningscentralen.
Kaviartuber, konservburkar, burklock, kapsyler, aluminiumförpackningar, värmeljus utan stearin.
OBS! Skölj ur och platta till konservburkar.

Tidningar

Obs! Lådor, kartonger och bärkassar sorteras för sig.
Dagstidningar, veckotidningar, kontorspapper, telefonkataloger, reklamblad och övriga kataloger.

Wellpapp

Obs! Vaxad wellpapp, vaxad eller plastbelagd kartong lämnas på den kommunala
återvinningscentralen.
Wellpapp, kartonger, och annan well med "vågigt" mellanskikt.

Batterier

Obs! Bilbatterier skall lämnas på den kommunala återvinningscentralen.
Små batterier i alla former.

Elektronik

Småelektronik såsom el-tandborstar, rakapparater, miniräknare, telefoner, brödrost lägges i avsett tunna för detta.
Störe saker såsom datorer, TV-apparater m.m. skall lämnas på den kommunala återvinningscentralen.

Keramik

Keramik lägges i avsett tunna för detta.

Glödlampor och lysrör

Glödlampor och lysrör läggs i speciella behållare.

Grovsopor

OBS! Grovsopor såsom vitvaror, möbler, köksutrustning m.m. ska man själv transportera till
den kommunala återvinningscentralen.